การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2017 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑
 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐”

รายละเอียด >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด