คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม


คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด