ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์

  • คำแนะนำการร้องเรียน Download
  • ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
  • ยื่นแบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ ยื่นแบบ Online Download (เรียนออนไลน์)
  • ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
  • รายงานผลการร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 – มีค. 65) Download
  • คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  Download
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ Download
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
  • โครงการและกิจกรรมตามแผน