ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป 2560
https://goo.gl/MV1ZUu
———————————————————–
การเตรียมสอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ปี 60
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
– ใบสมัคร (ปริ้นจากระบบรับสมัคร)
– ใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรอบคุณลักษณะเหมาะสมความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตร)

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด