ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2017 หมวดหมู่ ข่าวรับสมัครงาน


ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2560

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด