รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด