รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2017 หมวดหมู่ ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา หว่างวันที่ 16 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 พ.ค.2560 รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด