รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 หมวดหมู่ ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

 

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด