วันที่ 14 มีนาคม 2560 พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด