วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าวันที่ 20 -21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด