คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเข้า รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”
ท่านรองนายกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด