แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2017 หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด…

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด