แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2017 หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด…

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด