โครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60 ณ บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี โยเหลา อ่านรายละเอียด >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด