โครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2017 หมวดหมู่ ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด