เว็บไซต์ต้อมูลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


แจ้งการเลื่อพิธีฯ มรภ.สกลนคร

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ประกาศ

ภาพ : สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน

2019 09 25 10 23 05

001 download pdf

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

 

Download File

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf
คุณสมบัติ หลักเกณ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf

 

กำหนดการ >>> Download

เกณฑ์การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ >>> Download

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ราชภัฏร้อยเอ็ดครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น “20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธี อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมอธิษฐานจิต และอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด