70396395 538105196960431 8465051713424850944 o 1170x781

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบเงินสมทบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

DSC 0708 1170x781 1

วันที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  นำอาหาร น้ำดื่ม  และวัตถุดิบประกอบอาหาร  สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยตำบลพนมไพร  และตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร  และนั่งเรือลงตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย  จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านชีเฒ่า บ้านแสนสุข บ้านดอนแดง  ในพื้นประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือให้กับทีมกู้ภัยในครั้งนี้ด้วย

DSC 9309 1170x781

วันที่ 14 สิงหาคม 2562   เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วงรอบที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2562  ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยขยายพื้นที่ดำเนินการจากเดิม 11 หมู่บ้าน เป็น 52 หมู่บ้านในปีนี้  และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี นำองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี, โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,ซึ่งทำให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการกำหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเพื่อให้จัดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง  โดยอธิการบดีมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการสนับสนุนในทุกโครงการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ  เพื่อที่จะทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ยั้งยืนต่อไป มีประชาชนคณะครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม มาร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียง

DSC 0359 1 1170x781

วันนี้(22 สิงหาคม  2562) เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5(143)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม…

DSC 9064 1170x781

วันนี้ 12  สิงหาคม  2562 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากร   ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้าราชการ  ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

DSC 0238 1170x781

วันนี้  21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณและขั้นนตอนการยื่นคำของบประมาณ ด้านวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ร่วมชี้แจงโดยมีนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน.. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ 3  อาคารเฉลิมพระเกรียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด

DSC 5318 1170x781

9 สิงหาคม  2562 เวลา 10.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2562  ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

DSC 5108 Copy 1024x683

วันนี้(1 สิงหาคม  2562) เวลา 09.09 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(142)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม…

DSC 7461 1170x781

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มอบหมายให้รองอธิการบดี ต้อนรับนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเสลภูมิ ส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง….ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พลเรือโทอนุชา นาคทับทิม หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีได้นำคณะฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ จากนั้น ได้ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป…

DSC 9894 1170x781

วันนี้ (18  สิงหาคม 2562) เวลา 09.09 น.  ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานในพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ประธานในพิธีเปิดกรวยถวาย และจุดเครื่องทองน้อย สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากเหตุการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ที่บริเวณชายหาดบ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้เป็นเวลา 2 ปี ว่าจะเป็นจุดที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ ท่ามกลางชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาชมสุริยุปราคาครั้งนั้น ทำให้ชาวต่างชาติ ตระหนักถึงความสามารถของชนชาติไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาญาณของพระองค์ท่าน ชาวไทยทั้งหลายจึงน้อมเกล้าถวายพระนาม แด่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดทูนพระเกียรติยศแก่พระองค์ท่าน โดยมีคณบดี รองคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ณ อาคารหอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยพร้อมเพรียงกัน

DSC 6700 1170x781

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์  ครั้งที่ 26“ไก่แจ้เกมส์”ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม  2562  ถือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในรายการนี้การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า “เกมส์แห่งมิตรภาพ  เกมส์แห่งความสัมพันธ์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นไก่แจ้  ที่สื่อถึงความสง่างามและท่าทางที่น่ารัก  ไก่แจ้เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมเป็นคณะ ครอบครัวใหญ่ มีความขยันและ
ตรงต่อเวลา เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่แม้จะเล็ก แต่มีคุณค่างดงามในตนเอง อีกทั้งชาวราชภัฏทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีความรักสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ส่วนสัตว์นำโชค หรือ Mascot เป็นไก่แจ้  ชื่อ “ข้าวหอม (ตัวผู้)     สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้ฝึกสอนนักกีฬา  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชสัมพันธ์  “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  มีทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิด กรีฑา โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเจ้าภาพ มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำหน้าที่ประจำทีม ด้านความปลอดภัย และศูนย์สื่อมวลชน