25 03 63 1

มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1
001 download pdf

มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 2
001 download pdf

 

มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 3
001 download pdf

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

 

Download File

001 download pdf

 

2019 12 20 9 26 43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการสรรหาผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 >>>Donload

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด >>>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหา >>>Download

กำหนดการ >>> Download

เกณฑ์การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ >>> Download

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ราชภัฏร้อยเอ็ดครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น “20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธี อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมอธิษฐานจิต และอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ต้อมูลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


แจ้งการเลื่อพิธีฯ มรภ.สกลนคร

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ประกาศ

ภาพ : สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน

2019 09 25 10 23 05

001 download pdf