การรับบริจาค (Donation)

รับบริจาคโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี/สั่งจ่ายเช็ค ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด” ประเภทออมทรัพย์ และ Fax หลักฐานการโอนเงิน

พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ผู้บริจาค ส่งถึง สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 043-556161 Fax. 043-556161 E-mail . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถบริจาคเงิน โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

line vpn

เช็คธนาคาร สั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด” 
โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 411-0-90647-4 ธนาคารกรุงไทย 
ธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด”

Download ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
     * สนับสนุนการศึกษา (หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางการเรียนของนักศึกษา ตามความจำเป็น
     * ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
     * ทุนกิจกรรมนักศึกษา

ชื่อบัญชี 
* กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-90647-4 ธนาคารกรุงไทย

 

002

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา 113 ม.12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : (043-556161 โทรสาร. 043-556161 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

line vpn

แบบแจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษา (ภายใน) >>> ดาวน์โหลด <<<