วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กรณีเร่งด่วน) เรื่องโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายและสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ท่าน ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร. เฉลย​ ภูมิ​พันธุ์​ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ฯ​ และท่าน​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ดร​ วิชิต​ กำมันตะ​คุณ​ รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหาร​ ให้เกียรติ​ร่วมประชุมปฏิ​รูป​ นวัตกรรม​การศึกษา​ เพื่อพัฒนา​ โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ เวลา​ 09.30-15.30​ น​
16/3/2563​ ห้องประชุม​ 9706​ อาคาร​ ​เฉลิมพระเกียรติ​ 80ฯ

ภาพโดย นิธินาถ อุดมสันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญเนื่องในการจัดงานโดยมอบหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ขนาด 100 ml 201 ชุด รวมทั้งเจล ขนาดบรรจุ 17 ml 1,000 ขวด มอบให้ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ระบาด

ขอบพระคุณภาพข่าวจาก คุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-15.30 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่องค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและตัวแทนองค์การนักศึกษาภาคปกติรับฟังโอวาทและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคปลาบ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ลานชั้น 1 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกี่ยรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

630229 munpra Games

การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มันปลาเกมส์ครั้งที่ 20 RERUGAME2020
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 4 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 5 <<<<<<

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ม.รอ. ประจำปีการศึกษา 2563 ได้หมดวาระลงในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.รอ.

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09น.ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด