อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  Cr. Kriangsak Srisombut  อ่านเพิ่มเติม >>>