ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวนมาก  พร้อมใจและตั้งใจมาเพื่อบำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียง

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<<<