เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.00 น. อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม  คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

46513