วันที่ 10 ธันวาคม 2562  เวลา  18.09 น.  ณ ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต    กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการนี้ท่านรองฝ่ายบริหารได้นำความห่วงใยของท่านอธิการบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีที่แสดงความยินดีต้อนรับ เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งความห่วงใย อาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึง หรือมีข้อบกพร่องประการใด ก็ขอให้แจ้งทางผู้จัดงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจ  ทั้งนี้คณะทำงานก็ได้ชี้แจงและแยกประชุมย่อยในแต่ละชนิดกีฬา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<<<