วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา  09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   “สาธิตร่วมใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ครั้งที่ ๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการ  คณะครู    และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง  ด้วยความมุ่งหวังอยากจะเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลนำไปสู่ความภาคภูมิใจ

>>> ดูภาพเพิ่มเติม <<<