วันที่ 21 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน โดยพร้อมเพรียงกัน

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<<<