วันนี้ 2 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ โดยมีรายนามดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. คณะผู้บริหาร จากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด.
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<