เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ผศ.ดร เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ ท่านพ่อเมือง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<