วันนี้ 7 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ โดยมีรายนามดังนี้
1. บริษัท กรุงทอง คอมพิวเตอร์ จำกัด
2. ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. ธนาคารธนาชาติ สาขาร้อยเอ็ด
4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ด
5. หจก. กาฬสินธุ์ ก่อสร้าง
6. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. สำนักวิทยบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8. ผศ.ดรโกวัฒน์ เทศบุตร

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<