ภาพบรรยากาศพิธีเปิดคลินิกบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ คลินิกบริการสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3<<<