องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด โครงการเดิน-วิ่ง การกุศลสนับสนุนทุนการศึกษา “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3 <<<