สำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด