630229 munpra Games

การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มันปลาเกมส์ครั้งที่ 20 RERUGAME2020
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 4 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 5 <<<<<<