วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กรณีเร่งด่วน) เรื่องโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด