วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุมหารือพิจารณาลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอม-ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับนิสิต นักศึกษา เยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดย VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

04222563 001