เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินามพร้อมด้วย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการจััดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

63 04 23 pr001jpg