อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฯ พร้อมกับตัวแทนองค์การนักศึกษา และจิตอาสา มรภ.ร้อยเอ็ด มอบสิ่งของช่วยเหลือคุณตา
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ที่บ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

630428 so