เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารตึก 10 ชั้นที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน มีความเหมาะสมกับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม