คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6 https://pr.reru.ac.th/2020/09/13/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5/