วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/11/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82/