วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพนทองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> ดูเพิ่มเติม <<<