วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ องค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ เข้าร่วมในโครงการนี้

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<