วันนี้ ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 16.09 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ พร้องด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<