เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ชุมชนภูไทบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (คณะทีมงานนักศึกษาออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) แบบ One Day Trip โดยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้วิถีชุมชนภูไทในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนภูไทและโฮมสเตย์ 
          ในการนี้ได้ต้อนรับ คุณรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมืออาชีพต่อไป
สำหรับท่านที่สนใจให้ชุมชนได้ดูแล และต้องการสัมผัส บรรยากาศแบบวัฒนธรรมภูไท อีกทั้งสามารถเลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกมากมาย เราขอเเนะนำ บ้านบุ่งเลิศ