วันนี้ ที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่1/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุม ได้มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564