วันนี้ที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด