วันนี้ที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 9:30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (159)/ 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ณ ห้องประชุม A ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด