นศ.สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลอดภัยจากรังสีที่มีอยู่ในข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ บ้านเหม้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด

ภาพโดย : Panadda Thonkham