วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564