ท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรม ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2554 เวลา 13.30 น ณห้องประชุมเอชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพร ปีใหม่ 2564 ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อีกด้วย